Załatw sprawę w Niemchech z pomocą Kancelarii Adwokackiej Juszczak.

Adwokat Tymoteusz Juszczak jest uprawniony do reprezentacji Klientów przed sądami i urzędami zarówno na terenie całych Niemiec, jak i Polski. Świadczy usługi transgraniczne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych z Polski i Niemiec w zakresie szeroko pojętego prawa: cywilnego, gospodarczego, prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego i spadkowego. W szczególności świadczy usługi:

windykacji roszczeń na terenie RFN,

sporządzoania umowów dwujęzyczne,

doradztwa z zakresu prawa niemieckiego,

zakładania działalności na terenie RFN,

obsługi prawnej klientów niemieckojęzycznych na terenie RP,

doradztwa w zakresie zakładanie spółek prawa handlowego na terenie RFN.