Kancelaria może pochwalić się stosunkowo bogatym doświadczeniem w tym obszarze praktyki prawnej. Jej zdobycie możliwe było dzięki temu, iż adwokat Juszczak szkolili się i pracował na terenie RFN wmiedzynrodowej Kancelarii Adwokackiej.

W ramach prawa europejskiejgo Kancelaria zapewnia:

  • prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty,
  • prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Postępowania w Sprawie uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego,
  • doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kilku krajów członkowskich,
  • sporządzanie opinii i analiz w zakresie oceny przygotowywanych umów lub transakcji pod kątem ich zgodności z regulacjami unijnymi,delegowanie pracowników.