W ramach prawa międzynarodowego zapewniamy:

  • sporządzenie umów i regulaminów o charakterze transgranicznym również z kontrahentami z poza UE, doradztwo w zawieraniu umów w międzynarodowym obrocie towarami i usługami, negocjowanie, opracowywanie wzorców umów. Umowy sprzedaży, dostawy, licencyjne, franszyzowe, przewozu, składu, o współpracy gospodarczej i inne
  • usługi prawne z zakresu  międzynarodowych postępowań sądowych;
  • prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty;
  • prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Postępowania w Sprawie Drobnych Roszczeń;
  • doradztwo prawne w zakresie zagranicznej windykacji sądowej w tym  pomoc prawna w zakresie uznawania orzeczeń sądowych oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego za granicą;
  • pozasądowa, międzynarodowa windykacja należności
  • reprezentacja stron w sporach na tle wykonania umów w obrocie międzynarodowym, mediacja, arbitraż, postępowania sądowe, dochodzenie zapłaty należności, spory z ubezpieczycielami, agentami handlowymi;
  • sprawdzanie danych i wiarygodności kontrahentów.