Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa pracy:

-reprezentuję Klientów w sporach z zakresu prawa pracy (odprawy, wynagrodzenia, odszkodowania itd.),

-przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

-doradczam w zakresie delegowania pracowników do RFN oraz prawa pracy RFN,

-doradzam w zakresie europejskiego prawa pracy.