W postępowaniach dotyczących prawa cywilnego  Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

  • spraw o zapłatę (windykacji należności);

  • ochrony dóbr osobistych;

  • prowadzenia spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie na etapie przedsądowym, oraz w postępowaniu procesowym (wypadki samochodowe, błędy medyczne)  Jeżeli zdarzył Ci się wypadek czy ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania albo zaniża jego wysokość Kancelaria pomoże uzyskać Ci sprawiedliwe odszkodowanie,

  • dochodzenie odszkdowań od Sakrbu Państwa, samorządu terytorialnego,
  • spraw z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności o ochronę prawa własności i posiadania, a także zniesienia współwłasności, zasiedzenia, czy też spraw dotyczących służebności;

  • sporządzania, analizy i opiniowania umów cywilnoprawnych, oraz prowadzenia negocjacji przed ich zawarciem;

  • reprezentacja przed sądami polubownymi;

  • sprawy związane z wszelkimi roszczenia wynikającymi z umów,

  • sporządzanie umów i regulaminów w tym e-commerce.

  • doradztwo prawne w zakresie ochrony konsumenta.

Jeżeli szukasz prawnika w sprawach cywilnych na terenie Warszawiy i Ożorowa Mazowieckiego zapraszam do kontaktu.