Cennik w sprawach o infmorcję publiczną

Opłata za reprezentacje przez adwokata

1) porada w sprawie - ...

2) reprezentacja za I instancję- ....

3) reprezentacja za instancja -.......

Opłata sądowa

Opłata sądowa są dwa rodzaje opłat sądowych za każdym razem za I instancję gdy się składa skargę lub za drugą gdy składa się skargę kasacyjną od wyroku

a) od skargi - 100 zł w przypadku złożenia skargi na bezczynności 

b) 200 zł w przypadku wydania decyzji odmwaijącej udzielenia informcaji publcznej

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa 17 zł jednorazowa opłata od złożenia pełnomocnictwa w sądzie.