Specjalizacje

Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w:

  • doradztwie w zakresie niemiecko-polskiego obrotu prawnego (windykacja roszczeń na terenie RFN, doradztwo z zakresu prawa niemieckiego, zakładanie działalności na terenie RFN, obsługa prawna klientów niemieckojęzycznych na terenie RP, doradztwo w zakresie zakładanie spółek prawa handlowego na terenie RFN),

  • prawo międzynarodowe (sporządzenie umów i regulaminów o charakterze transgranicznym również z kontrahentami z poza UE),

  • postępowaniach procesowych,

  • prawie europejskim (prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty, prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Postępowania w Sprawie Drobnych Roszczeń, doradztwo oraz prowadzenie postępowań w przypadku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kilku krajów członkowskich, sporządzanie opinii i analiz w zakresie oceny przygotowywanych umów lub transakcji pod kątem ich zgodności z regulacjami unijnymi,delegowanie pracowników)

  • prawie gospodarczym (reprezentacja podmiotów gospodarczych - spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy),uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego,powództwa przeciwegzekucyjne),

  • prawie nieruchomości (ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,  bezumowne korzystanie z nieruchomości, podział nieruchomości, obsługa prawna w zakresie umów najmu, dzierżawy nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, doradztwo oraz reprezentacja w zakresie ustanowienia służebności oraz innych praw na nieruchomości,

  • prawie cywilnym

  • prawie karnym,

  • prawie energetycznym – sektor paliwowy,

  • prawie zamówień publicznych.