Specjalizacje

Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w:

 • prawie nieruchomości (ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,  bezumowne korzystanie z nieruchomości, podział nieruchomości, obsługa prawna w zakresie umów najmu, dzierżawy nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, doradztwo oraz reprezentacja w zakresie ustanowienia służebności oraz innych praw na nieruchomości),
 • prawie cywilnym (sprawy o zapłatę,  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy związany z wszelkimi roszczenia wynikającymi z umów),

 • postępowaniach procesowych (reprezentacja przed polskimi Sądami wszystkich instanacji, Sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi),
 • pomocy prawnej "frankowiczom"

 • prawie karnym (obrona w postępowaniu karnym, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym),
 • prawie gospodarczym (reprezentacja podmiotów gospodarczych - spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju,

 • prawie międzynarodowym (sporządzenie umów i regulaminów o charakterze transgranicznym również z kontrahentami z poza UE),
 • prawie europejskim (prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty, prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Postępowania w Sprawie  uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne),Drobnych Roszczeń, doradztwo oraz prowadzenie postępowań w przypadku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kilku krajów członkowskich, sporządzanie opinii i analiz w zakresie oceny przygotowywanych umów lub transakcji pod kątem ich zgodności z regulacjami unijnymi,delegowanie pracowników),

 • doradztwie w zakresie niemiecko-polskiego obrotu prawnego (windykacja roszczeń na terenie RFN, doradztwo z zakresu prawa niemieckiego, zakładanie działalności na terenie RFN, obsługa prawna klientów niemieckojęzycznych na terenie RP, doradztwo w zakresie zakładanie spółek prawa handlowego na terenie RFN),
 • prawie zamówień publicznych,

 • prawie energetycznym – sektor paliwowy.