Publikacje naukowe

Książki naukowe:

Tymoteusz Juszczak, Wilhelm Röpke w: Ekonomiści szkoły austriackiej, pod red. R. Ciborowski, Aneta Kargol- Wasiluk, Marian Zalesko, Instytut Studiów Regionalnych, Białystok 2011,

Tymoteusz Juszczak, Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego, Prohibita, Warszawa 2010.

 

 

 

 

 

Publikacje w periodykach naukowych:

Tymoteusz Juszczak, Ordoliberalizm- neoliberalna odpowiedźna wielki kryzys, „Dialogi Polityczne”, nr 12 s. 295-309.